Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her vil du finna ulike kunngjeringar frå Voss herad. Det er den nyaste kunngjeringa som ligg øvst

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan- endring for deler av gnr./bnr. 274/1 og 274/3 m.fl., Myrkdalen.

Olav Gjøstein og hustru Martha. F. Kvaale sitt fond har møte 29.11.2021 kl. 12:00 Heradsstyresalen.

Formannskap, plan og økonomi har møte 29.11.2021 kl.12:00 i Heradsstyresalen.

Kontrollutvalet har møte 03.12.2021 kl.09:30 i Heradsstyresalen.

I medhald av plan-og bygningslova (PBL) §12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Vossogarden, plan 2021008

Frist for å senda inn framlegg er seinast 3. desember 2021

Me lyser ut tilskot frå Bygdeutviklingsfond for Granvin til prosjekt i Granvin.

Sygnaberdsstølen godkjent som nytt adressenamn.

Føremålet med endringa er å leggja til rette for å etablera til saman 4 minihytter innanfor planområdet.