Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her vil du finna ulike kunngjeringar frå Voss herad. Det er den nyaste kunngjeringa som ligg øvst

I medhald av plan- og bygningslova § 17, vedtok  Voss heradsstyre i møte 02.09.2021, sak 56/21, utbyggingsavtale mellom Brynalii 102 AS og Voss herad.                                               
Dokument i overnemde plansaka er tilgjengeleg i : GISLINE WebPlan 4.1.11, søk på planident

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss heradsstyre i møte 02.09.2021, sak 49/21, godkjent privat detaljreguleringsplan for Osavegen 6.                                                     

Rådmannen sender ut på høyring framlegg til planprogram for kommunedelplan tidleg innsats og livsmeistring. Høyringsdokument er å finne på Kommunedelplanar. Høyringsfristen er 8. oktober 2021

Forslag til kulturprismottakar skal vera skriftleg, grunngjeve og signert avsendar. Avsendar og føreslegne kandidatar er ikkje offentleg.

NVE sender ut revisjonsdokument for Steinslands-/ Modalsvassdraget på offentleg høyring.

NVE sender ut revisjonsdokument for Bergsdalsvassdraget og Torfinnsvassdraget på offentleg høyring.