Kunnskapsgrunnlag

Voss herad har satt igang eit omfattande arbeid for å få på plass eit heilskapleg kunnskapsgrunnlag. Dette for at me skal ha best mogeleg utgangspunkt til å setja ambisiøse og realistiske mål for klimaarbeidet i Voss herad. 

  • Kunnskapsgrunnlag Vossaklima 2030 finn du her (PDF, 7 MB) NB: Dette vil verta oppdatert innan årsskiftet 22/23.
  • Vestland fylkeskommune har jobba for å oppdaga forretningsmoglegheiter i dei ulike regionane i fylket vårt. Sjå meir om satsinga Grøn region Vestland her Rapporten Grøn region - indre Vestland finn du her
  • Asplan Viak har utarbeida ein scenarioanalyse for Voss herad. Arbeidet er finansiert med støtte frå Vestland fylkeskommune. Rapporten finn du her (PDF, 375 kB)
  • Rapport frå klimaverkstaden for ungdom "Betre, grønare, gøyare" finn du her (PDF, 3 MB)
  • Rapport frå undervisningsopplegget i skular og barnehagar finn du her (PDF, 16 MB)

Kontakt

Gunnhild Utkvitne
E-post