Plaststrategi

Strategi for bruk og handtering av plast gjeld for heile kommunen, og skal bidra til redusert forbruk av plast og mindre plast på avvege. Den er eit vedlegg til kommunedelplanen Vossaklima 2030 og gjeld fram til 2034. 

For å klara å redusera bruken av plast og hindra at den kjem på avvege, er det lagt opp til 4 delstrategiar. Voss herad skal:

  1. feia for eiga dør
  2. satsa på kunnskapsheving og kunnskapsdeling i arbeidet med plastutfordringane
  3. styrka satsinga på innbyggjardialog i arbeidet
  4. vera aktiv i nettverk og fora som bidreg til konkret opprydding av plast på avvegar

Strategien finn du ved å trykkja her (PDF, 3 MB)