Kunnskapsgrunnlag Planstrategi 2024 - 2027

Kommunal planstrategi skal utarbeidast i tråd med plan- og bygningslova (PBL), seinast eitt år etter at heradsstyret har konstituert seg. Planstrategien skal vera eit verktøy for politisk prioritering av planlegginga i neste planperiode (2024 - 2027), og sikra at det er utfordringsbiletet og ny politikk som er førande for planlegginga i Voss herad.

Å utarbeida eit godt og heilskapleg kunnskapsgrunnlag er viktig som del av prosessen i arbeidet. 

Ein fyrste versjon av kunnskapsgrunnlag for Planstrategi 2024 - 2027 finn du her (PDF, 12 MB)

Ein oppdatert versjon av kunnskapsgrunnlaget er utarbeida til politisk diskusjon den 6. juni 2024. Oppdatert kunnskapsgrunnlag per mai- 24 finn du her (PDF, 12 MB)

 

Kunnskapsgrunnlaget vert oppdatert og utbetra fram til endeleg handsaming av planstrategien vår 2024.