Planstrategi 2020 - 2023

Heradsstyret vedtok den 17. desember 2020 planstrategi 2020 – 2023.

Ein kommunal planstrategi skal klargjera kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra for å legge til rette for ønska utvikling. Satsingsområda dei næraste åra er «klima og klimatilpassing», «Vossingane» og «utanforskap»

 

Planstrategien finn du her: Planstrategi 2020 - 2023 (DOCX, 2 MB)