Sentrumsplan

Framlegg til sentrumsplan for Voss herad: 

Høyringsframlegg sentrumsplan

Dette er ei lenkje til formannskapet si handsaming 22. august 2019, og inneheld alle dokument i saka som er lagt ut på høyring.