Klage på eigedomsskatt

Eigedomsskattesetelen viser korleis eigedomsskatten din er utrekna. Du kan klaga dersom du meiner den er feil. Det er viktig at du rettar klagen til rett instans. 

Dersom eigedomen din har bustadverdi frå Skatteetaten, skal du melda frå til dei. 

Meiner du at taksten eller utskrive eigedomsskatt frå kommunen er feil, kan du senda klage til Voss herad ved å bruka skjemaet som du finn under spørsmålet "Korleis klaga på kommunal fastsett takst?"

Du kan klaga på: 

  • Feil i areal
  • Feil ved rettsanvending
  • Ueinig i bruken av skjønn
  • Saksbehandlingsfeil
  • Misbruk av mynde og brot på likskapsprinsippet
  • Tildeling av unntak og fritak etter eigedomsskattelova