Voss Herad

Kontakt oss

Kontakt oss

På heimesida vil du raskt finna mykje god informasjon og svar på dei vanlegaste spørsmåla om eigedomsskatt i Voss herad.

Husk at du kan sjå status på din faktura på Mi Side.

Spørsmål om innhaldet i faktura? Nedst på fakturaen finn du informasjon om kva avdeling faktura kjem frå. Ta kontakt med riktig avdeling ved å ringe 56 51 94 00.

Spørsmål som gjeld betaling av faktura? Ta kontakt med oss på økonomiavdeling på okonomi@voss.herad.no

Andre henvendelser - ring 56 51 94 00 eller postmottak@voss.herad.no