Kontakt oss

Sjå status på fakturaen din her:

Spørsmål om innhaldet i faktura? Nedst på fakturaen finn du informasjon om kva avdeling faktura kjem frå. Ta kontakt med riktig avdeling ved å ringe 56 51 94 00.

Spørsmål som gjeld betaling av faktura? Ta kontakt med oss på økonomiavdeling på okonomi@voss.herad.no

Andre førespurnader - ring 56 51 94 00 eller kontakt postmottak@voss.herad.no