Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Dispensasjon frå byggjegrense til offentleg veg

Dispensasjon frå byggjegrense til offentleg veg

Dispensasjon frå byggegrense til offentleg veg er søknadspliktig.

Søknaden vert handsama etter Veglova eller Plan- og bygningslova. Sjå også retningslinjer for avkøyrsel frå kommunal veg  (PDF, 113 kB) som er gjeldande i Voss Herad.

Du kan søkja om dispensasjon frå byggjegrenser på Statens Vegvesen sin søkjeportal for alle offentlege vegar: Dispensasjon fra byggegrenser | Statens vegvesen. Søknad for kommunale vegar vil då verta vidaresendt til Voss Herad. 

Du kan også søkja direkte til Voss Herad i dette søknadsskjemaet som sendast til postmottak@voss.herad.no