Voss herad

Elektronisk utsending av skattesetel eigedomsskatt

Elektronisk utsending av skattesetel eigedomsskatt

Det vart i dag sendt ut årleg melding om eigedomsskatt (skattesetel) via Altinn. Dersom du ikkje opnar skattesetelen i Altinn, vil du motta den som eit brev i posten om nokre dagar. Brevet er kun til informasjon om eigedomsskatten for 2023.

 Eigedomsskatten blir delt i tre like beløp, og kjem på faktura saman med dei kommunale avgiftene. Fyrste faktura vil bli sendt i løpet av neste veka og vil ha forfall den 20. mars.
 

Har du spørsmål, finn du utfyllande informasjon under fanen «Skatt, avgift og faktura». https://voss.herad.no/tenester/skatt-avgift-og-faktura/