Er du pensjonert fagarbeidar eller handtverkar med meir på lager?

Er du senior og har erfaring med oppussing?

Du får løna arbeid og eit sosial fellesskap

Me får aktive seniorarar, og fleire kommunale bustadar med god standard.

Du vert ein del av eit arbeidslag som jobbar med klargjering av kommunale husvære nokre dagar i veka, alt etter ynskje og behov.

 

Vil du høyra meir?

Kom på informasjonsmøte!

Møteplass: Scandic Voss

Tysdag 14. februar kl. 11:30

 

For meir informasjon:

liv.j.solstad@voss.herad.no

415 00 856