Er du vår nye rådmann?

Rådmannstillinga er lyst ut! 
Som ny administrativ leiar i heradet søkjer me ein erfaren, drivande, klok og samlande leiar med solid erfaring frå drift og utvikling av større, komplekse og politisk styrte organisasjonar. 

Du finn lysinga og søknadskjema her:

Rådmann i Voss herad