Etablering og drift av breidband på Bordalen og Urdland

Jon Hunnålvatn Tøn

Voss Fiber er stolte og glade over å få muligheit til å bygge fiber heilt til Rong på Bordalen og på Urdland.
Me er alt i gang med utbygginga, men dette er store prosjekt som vil pågå fram til sommaren 2025. Kundar vil verta kopla til fortløpande etter kvart som nettet er klart.

Innan nokre veker vil alle som kan knytta seg til fibernettet få eit brev i postkassa med informasjon og eit tilbud om å bestille fiber. Me kjem også til å ta kontakt på telefon.
Ta kontakt med vårt lokale kundesenter på Tvildemoen om du lura på noko i forbindelse med utbygginga.

Du kan enten komme innom til oss eller nå oss på telefon : 51 20 81 15