Feil på søknadsskjema er no retta

Det har vore ein feil som har vanskeleggjort søknad på helse- og omsorgstenester, denne er no retta.