Ferieaktivitetar for barn og unge

I samarbeid med frivillige lag og organisasjonar i Voss herad vert det jamleg arrangert ulike ferieaktivitetar for barn og unge.  Aktivitetane vil verta annonsert her på denne sida og i voss.friskus.com.

 

Barn frå familiar med dårleg økonomi kan få støtte til deltakaravgifta på ferieaktivitetar. Informasjon om dette finn de på Støtte til ferieaktivtetar for barn og unge - Voss herad

Ferieaktivitetar for ungdom sommar 2024:

 

Sommarope ungdomshus:

 

Oversikt over ferieaktivitetar for barn og unge sommaren 2024:

 

Kirkens bymisjon sitt tilbod sommaren 2024:

Familiedag i påsken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetar vinter 2024:

 

Bli med på kveldskøyring!

Me tek ikkje i mot nye påmeldingar i veke 8 i vinterferien. Dvs. at har du ikkje har vore med på kveldskøyring 8. eller 15.februar er neste høve til å delta på “Bli med på kveldskøyring” torsdag 29.februar. 

NB! Siste frist for å melda seg på til “Bli med på kveldskøyring” i 2024 er onsdag 28.2!!