Granvin helsehus

I heradshuset og lokala der legekontoret var tidlegare, er det no opna eit helsehus for eldre. Granvin helsehus vil vera ope to dagar i veka. Kvar onsdag og torsdag vil det vera erfaren sjukepleiar på kontoret, og kvar andre torsdag vil det vera lege tilgjengeleg. 

Timebestilling og spørsmål kan rettast til sjukepleiar på tlf.nr. 480 14 549
 

Helsehuset er ope frå og med onsdag 20. mars kl 09-14.30


Du og dine pårørande er hjarteleg velkomne for å sjå på korleis det har blitt.