Kartlegging av behov for transport til/frå fritidsaktivitetar for barn og unge i Voss herad

Svar på undersøkinga her