Klimaråd i landbruket 28.sept.

Arbeidsmøte med klimarådgjeving og bruk av klimakalkulator for mjølk- og kjøttprodusenter på storfe. Du får utarbeidd tiltaksplan med praktiske og realistiske målsetningar for eiga drift

Klimagrupperådgjeving er gjennomgang av klimakalkulatoren og klimatilpassing i en gruppe på 5-12 gardsbruk. Påmelding gjeld førstemann til mølla. Møt gjerne fleire per bruk, om ein ynskjer. Det er produsenter med mjølk- og kjøtproduskjon som er målgruppa denne gongen.

Me ynskjer velkommen til Store Ringheim kl. 10:00 - 15:00

Ta med eige nettbrett/ PC   

klimaråd 28sept (PDF, 349 kB)                             

PROGRAM:

  • Innlogging og gjennomgang av klimakalkulatoren.
  • Klimatiltak og klimatilpassing grovfôr.
  • Matpause med to rettars varm lunsj
  • Klimatiltak og klimatilpassing i mjølkeproduksjon/kjøttproduksjon
  • Arbeid med eigen klimahandlingsplan.

Kursleiarar er klimarådgjevarane Helena Elvatun (NLR Vest) og Jan Asle Torstad (Tine).

Påmelding  innan 22.september til KlimaVest Lene Vangberg Monsen: 977 277 18, epost: kontakt@klimavest.no 

Avgrensa tal plassar - fyrstemann til mølla!

Kostnad: kurset kostar kr 2000 pr føretak, som vert dekka ved søknad på RMP-tilskot. God lunsj er gratis.

Velkommen!