Kraftfondet

Kraftfondet er stengt ut 2023.

Søknader vert tidlegast handsama i januar/februar 2024.