Nytt digitalt planregister for Voss herad - Arealplaner.no

Velkomen til Arealplaner.no, det nye digitale planregisteret til Voss herad! Dette verktøyet gjer det enklare for deg som innbyggjar eller interessent å finna informasjon om arealplanar i kommunen vår.

Slik brukar du Arealplaner.no:

  • Gå til arealplaner.no for tilgang til planregisteret.
  • Finn informasjon: Bruk søkefeltet eller kart for å søkja etter planar.
  • Utforsk detaljar: Opna planar for å sjå status, dokument og kart.

 

Søk på fleire måtar:

  • Gards- og bruksnummer: Finn gjeldande planar for spesifikke eigedommar.
  • Plannavn: Søk direkte med plannamnet du er interessert i.
  • PlanID: Bruk den unike PlanID-en for å søkja informasjon.

 

Utforsk og hald deg oppdatert om planar i Voss herad.