Sommaraktivitetar for godt vaksne

Det finst mange kjekke aktivitetar for vaksne i sommar. Sjå kva tilbod Voss frivilligsentral har for deg i juni, juli august!