Vegarbeid i Brynalii

Teknisk avdeling opplyser om at det i veke 6 er planlagt oppstart av arbeid med utbetring av teknisk infrastruktur i Brynalii.


Det må som fylgje av arbeidet påreknast ein del støy i området, samt redusert framkomst i anleggsperioden.

Område for anleggsverksemd: