Vegstenging Rongavegen, Bolstad

Rongavegen vert stengd frå krysset til Øvstedalen til Tveitagrovi frå og med måndag 4. september 2023. Stenging på grunn av vegoppgradering og sprenging av grøft til ny vassleidning. Vegen kjem til å verta stengt heile døgnet mens arbeidet pågår.