Voss har det beste vatnet i Noreg

No er det endeleg stadfesta, det beste vatnet i Noreg kjem frå Vossevangen vassverk. Det er klart etter at Det er Norsk kommunalteknisk foreining (NKF) og Norsk Vann som har kåra vatnet på Voss til det beste i heile landet.

Juryen har i eitt år leita etter det beste drikkevatnet, og kåra vinnaren på Ås i dag 10. mai. Voss stakk av med sigeren i skarp konkurranse med fleire andre kommunar som var kome til semifinala. Juryleiar Johan P. Nielsen sa før finalen at nivået var skyhøgt alt i semifinalane.

Det var driftsoperatørane Agnar Bøthun og Ivar Gjerald som tok i mot prisen på vegner av Voss herad.

- No haustar me fruktene av den gode jobben me gjer kvar dag med å levera godt drikkevatn til innbyggjarane våre. Det er sjølvsagt stor stas å få denne prisen, seier Jakob Håheim, fagleiar for vatn og avløp i Voss herad.