Ynskjer du å jobba i oppvekst eller helse og omsorg?

Her kan du melda deg på lista over tilkallingsvikarar for barnehagar og skular, eller innan helse og omsorg. 

Fyl lenkja under og registrer deg enkelt, og kva område du ynskjer å jobba innan.

Velkommen som arbeidstakar i Voss herad!

Søknad som vikar i oppvekst eller helse og omsorg