Anskaffing IKT løysingar

Her finn du handbok for anskaffing av nye IKT løysingar

Anskaffing av IKT løysingar er eit omfattande og komplisert arbeid som krev at me jobbar på ein strukturert og standardisert måte. Metodikken bak slike anskaffingar kan samanliknast med gjennomføring av eit prosjekt. Det vil seie ein trinnvis prosess. 

Målsettinga med denne handboka er å rettleie deg som tilsett i Voss herad på korleis du skal gjennomføre ei god anskaffing av IKT løysingar som stettar både interne og eksterne krav og behov. Om du ikkje har gjennomført anskaffingar tidlegare, eller er kjend med denne prosessen, kan du ta kontakt med avdeling for digitalisering og IT og/eller innkjøp som vil hjelpa deg vidare. 

 

Handbok for anskaffing av nye IKT løysingar