Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Digitalisering og IT

Her finn du handbok for anskaffing av nye IKT løysingar

Her finn du handbok for bruk av IKT løysingar i Voss herad

Her finn du handboka til forvaltning av IKT området i Voss herad. 

Her finn du lenkje til brukarstøtteportalen. Me tilrår alle å melda inn sakene her, for å sikra rett oppfølging og eit fungerande køsystem