Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Siste koronanytt

Siste koronanytt

Me har lagt bak oss ei veke med mykje hendingar knytt til korona. Voss herad har aldri hatt så mange smittetilfelle på ei veke som no, i skrivande stund er det meldt 20 nye tilfelle berre i løpet av denne veka.

Dei aller fleste smittetilfella som er kome denne veka har me spora attende til same smitte som førte til at to legekontor vart stengde fredag 13. november. Då innførte Voss herad også dei tre tiltaka som no varer til og med måndag 23. november, som tidlegare meldt.

Konsekvensane denne veka er størst for Voss ungdomsskule, som no har smitta elevar i fire klassar. Desse klassane er både i 8., 9. og 10. trinn, og det er svært mange elevar og tilsette som er nærkontaktar. Skulen prøver å informera gjennom sine kanalar samtidig som smittesporingsteamet ringjer alle.

Eg oppmodar alle om å fylgja med både på nett og facebook, me oppdaterer jamt der.

Ta vare på kvarandre og hugs det grunnleggjande smittevernet. Med ynskje om ei god helg.