Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Nytt for tilsette i Voss herad

Nytt for tilsette i Voss herad

Her vil du finna artiklar og nyhende for deg som er tilsett. Nyaste artikkel ligg først

I vedlegget kan du lese om forsikringsordningane som gjeld for tilsette i Voss herad

Ansattbrosjyre 2021 - Voss Herad (PDF, 616 kB)

 

 

I dag, søndag 3. januar er det kome nye reglar, råd og tilrådingar frå regjeringa for å hindra spreiing av koronasmitte. Regjeringa skil mellom reglar nedfelt i forskrift, og tilrådingar. Voss herad har sidan pandemien kom i mars fylgt alle tilrådingar som er kome, sjølvsagt i tillegg til reglane. Dette held me fast ved. Dei nye tiltaka gjeld i første omgang til og med søndag 17. januar.

Dersom du tilhøyrer prioriteringsgruppe 1- 10 a & b og har registrert deg i vaksinekø ,men endå ikkje fått tilbod om time, ber me deg kontakte vaksinetelefonen Voss herad tlf 90089662

Skatteinntektene for november 2020 er 8,4 mill.kr lågare enn november 2019. Dette er ein vesentleg nedgang frå i fjor, og heng truleg saman med koronapandemien. Men samla sett, er ikkje skatteinngangen så verst. 

Me har lagt bak oss ei veke med mykje hendingar knytt til korona. Voss herad har aldri hatt så mange smittetilfelle på ei veke som no, i skrivande stund er det meldt 20 nye tilfelle berre i løpet av denne veka.

Prøvesvar som er venta i løpet av helga vil i stor grad definera storleiken på det lokale utbrotet av covid-19. Dette vil også vera avgjerande for kva tiltak som vert innført.

Trass i at det er stadfesta lite smitte i Voss herad, betyr ikkje det at me kan la vera å tenkja smittevern. Reglane og råda er dei same som før, hald avstand, vask hendene og hald deg heime om du kjenner deg sjuk. For alle tilsette i Voss herad gjeld fylgjande reglar som skal fylgjast i samband med arbeid:

Rådmannen og organisasjonane har signert avtalen som skal vera med å visa veg i omstillingsprosessane i Voss herad. Du kan lesa avtalen i vedlegget under.
 
 

 

Intranettet til Voss kommune eksisterer framleis. Men det vil bli fasa ut etter kvart. For tilsette på voss.herad.no skal erstatta intranettet, og vil innehalda personalhandbok, avvikssystem, personalnytt og lenkjer til ulike fagsystem. 

Nettsidene til Voss kommune og Granvin herad er lagt ned. Dei som prøver å koma inn, vil koma til nettsida til Voss herad.