Voss Herad

Nytt for tilsette i Voss herad

Nytt for tilsette i Voss herad

Her vil du finna artiklar og nyhende for deg som er tilsett. Nyaste artikkel ligg først

Kommunepsykologar, beredskap og informasjonssikkerheit er nøkkelord for dette nyheitsbrevet. 

Nyheitsbrevet denne gongen tek for seg evaluering av kommunalavdeling Oppvekst, planar på høyring, temadag for helse, lønsoppgjer og informasjonssikkerheit.

Annankvar fredag publiserer me i leiargruppa til rådmannen eit kort nyheitsbrev. Meininga er å orientera om det meir overordna arbeidet som skjer i denne gruppa, og me kjem både til å skriva om kva som har skjedd sidan sist, og kasta eit blikk på tida som ligg framfor oss.

Det er til no busett 32 flyktningar frå Ukraina i Voss herad. Av desse er det ni born som skal gå på barneskule, fem som skal gå på ungdomsskule og ein som skal gå på vidaregåande.

Følgjande orientering vart sendt ut til styringsgruppa og superbrukarane/ testarane i prosjektet 10. mai 2022, slik at alle som ønskjer kan halda seg orienterte i prosjektet. Målet er å ha ein god og inkluderande prosess og at tilsette som skal nytta systemet har eigarskap.

Følgjande orientering vart sendt ut til styringsgruppa og superbrukarane/ testarane i prosjektet 30. mars 2022, slik at alle som ønskjer kan halda seg orienterte i prosjektet. Målet er å ha ein god og inkluderande prosess og at tilsette som skal nytta systemet har eigarskap.

Status innføring Acos websak mars 2022 (PDF, 130 kB)

Voss herad jobbar no med å byggja opp kapasitet til å ta i mot ukrainske flyktningar på ein god og skikkeleg måte. Sist veke vart heradet oppmoda om å ta i mot 175 flyktningar i år.

Voss herad har hatt sak og arkivsystemet ut på anbod.  I januar 2022 vart det signert avtale mellom Acos websak og Voss herad for nytt sak- og arkivsystem. Innføringsprosjektet starta opp i februar, og 7. juni set Voss herad Acos websak i drift.

I og med at pandemien er gått over i ei ny fase, med svært få tiltak, vert det også endringar i Voss herad si handtering av pandemien, og i kommunikasjonsarbeidet.

Det vert innført strengare nasjonale tiltak mot korona ved midnatt onsdag. Dette betyr det for tilsette i heradet: