Voss Herad

Nytt for tilsette i Voss herad

Nytt for tilsette i Voss herad

Her vil du finna artiklar og nyhende for deg som er tilsett. Nyaste artikkel ligg først

Her kjem første utgåve av «Digital tryggleik»: nyttig informasjon om korleis ein skapar ein trygg digital kvardag, både på jobb i heradet, men også på privaten.

Kanskje siste nyheitsbrev før jol, men det kan henda rampenissen kjenner seg motivert til å skriva om 14 dagar. Stikkord for dette brevet er betre tverrfagleg innsats for born og unge, bustadmangel for ukrainske flyktningar, status for legekontor, evaluering av kommunalavdeling oppvekst og drypp frå siste leiarsamling.

Stikkord for dagens nyheitsbrev er vurdering av habilitet, eller gildskap, leiaropplæring og skisser av aktivitets- og idrettstorg. God lesnad

I nyheitsbrevet i dag kan du lesa om flaum, nytt kjøken, orienteringar i leiarmøtet, Ukraina og ny løysing for rekruttering.

Nytt nyheitsbrev i dag, kanskje litt langt, men kanskje desto meir interessant? Dette er stikkorda: budsjett, medarbeidarsamtale, evaluering av oppvekst, lønsforhandlingar, leiarsamling og eigenberedskap.

Sjølv om det berre er ei veke sidan sist nyheitsbrev, kjem det eitt i dag også. Litt fordi at det er haustferie for mange neste veke, men mest fordi me har noko å melda og synes det er kjekt å skriva. Stikkord er statsbudsjett, skjema og fritidsfondet. 

Hektisk møteveke, eldredag, kvalitetssystem, sikkerheitsmånad og friskliv og meistring er stikkord for dette nyheitsbrevet. 

Kommunepsykologar, beredskap og informasjonssikkerheit er nøkkelord for dette nyheitsbrevet. 

Nyheitsbrevet denne gongen tek for seg evaluering av kommunalavdeling Oppvekst, planar på høyring, temadag for helse, lønsoppgjer og informasjonssikkerheit.

Annankvar fredag publiserer me i leiargruppa til rådmannen eit kort nyheitsbrev. Meininga er å orientera om det meir overordna arbeidet som skjer i denne gruppa, og me kjem både til å skriva om kva som har skjedd sidan sist, og kasta eit blikk på tida som ligg framfor oss.