Risiko- og sårbarheitsanalyse i personvern

Risiko- og sårbarheitsanalyse er ein del an internkontrollarbeidet i kommunen. Me må vurdera kva som kan gå gale og kor gale kan det gå. 

For å gjera det så enkelt som mogeleg å gjennomføra ei ROS-analyse, har me laga ein rettleiar for gjennomføring av ROS innan personvern og informasjonssikkerheit i Voss herad. Denne rettleiinga finn du her. (PDF, 168 kB) 

Mal for gjennomføring av ROS-analyse i Voss herad finn du her. (XLSM, 96 kB)

Vil du vita meir, finn du ein kort opplæringsfilm om Risiko- og sårbarheitsanalyse her.

Spørsmål kring bruk/ utfylling kan rettast til personvern@voss.herad.no.

Kontakt

Personvern i Voss herad
E-post
Telefon 56 51 94 00

Postadresse: 

Voss herad
Postboks 145,
5701 Voss

E-post: personvern@voss.herad.no