Presentasjonar frå faglønsjar - Vossaklima 2030

Her vil du finna dei ulike presentasjonane frå faglønsjane våre. Dei nyaste ligg øvst.

Merk at viss de nyttar bilete og/ eller illustrasjonar frå presentasjonane lyt dette avklarast med innleggshaldar.

Faglønsj 7. april 2022

Lekkje til filmen "SDG race" finn de her 

Berekraft i offentleg sektor: Per Kristian Haldorsen, SR-Bank (PDF, 2 MB)

 

Faglønsj 2. februar 2022

Klimavennlige innkjøp: Helene Hoggen, DFØ (PDF, 4 MB)

Innkjøp og miljø i Voss herad: Geir Egil Flatabø (PDF, 597 kB)

 

Faglønsj 17. november 2021

Klimabudsjett ved Liv Myklebust og Ellen Trulsdatter Astrup (PDF, 5 MB)

 

Faglønsj 27. oktober 2021

Innovative energiløysingar ved Anne Kristin Hjelle Jordal (PDF, 4 MB)

Klimavenleg ungdomsskule ved Elisabeth Lillegraven (PDF, 3 MB)

Artikkelliste