Voss Herad

Ledige stillingar

Ledige stillingar

Takk for at du viser interesse for å søkja ledig stilling i Voss herad.

01.desember 2022 fekk Voss herad nytt rekrutteringssystem, Easycruit. Det betyr at du må laga deg ein ny konto og at CV og eventuelt andre vedlegg ikkje eksisterar i dette systemet frå før. 

Sjå stillingsutlysingar og søk via rekrutteringssystemet Easycruit. Når du kjem inn på sida for stillingar: Klikk på utlysingstittelen for å lesa heile utlysingsteksten.

Sjå ledige stillingar i Voss herad
 


Me lyser nokre stillingar internt. Her er det berre tilsette i Voss herad som kan søkja. 

Sjå interne lysingar i Voss herad


I tillegg til dei ledige stillingane våre i Easycruit kan ein også søkja for å bli tilkallingsvikar eller støttekontakt i Voss herad.

Tilkallingsvikar

Ynskjer du stå på liste over tilkallingsvikarar i helse og omsorg eller oppvekst? Fyll ut skjema her:

Tilkallingsvikar Voss herad

Støttekontakt

Har du litt tid til overs? Ynskjer du å gjera ein forskjell? Vil du bidra til auka livskvalitet for nokon som treng deg? Me treng alle typar støttekontaktar. Meir informasjon finn du her:

Bli støttekontakt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller utfordring med utfyllinga, ta kontakt med oppførte under "Kontakter" i den stillinga du søkjer.


Me gjer merksam på at

  • Inaktivitet i meir enn 20 minuttar fører automatisk til utlogging. Søknadsprosessen bør difor fullførast.
  • Det er høve til å lime inn tekst i søknadsbilete frå andre program, til dømes Word
  • Opplysningar du registrerar inn på den søknaden vil verte liggjande i vår database slik at desse kan nyttast ved seinare høve.