Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Ledige stillingar

Ledige stillingar

Takk for at du viser interesse for å søkja ledig stilling i Voss herad.

Når du kjem inn på sida for stillingar: Klikk på utlysingstittelen for å lesa heile utlysingsteksten.

Registrering/innlogging

  • Ekstern søkjar : opprett brukarnamn og passord før du søkjer fyrste gong. Øvst til høgre på sida står "Registrer søker" - trykk på lingen og fyl instruksjonen
  • Tilsett i kommunen/innmeldt i lønssystemet : ikkje registrer deg på nytt. Om du ikkje har internt brukarnamn (tilsettnummer) og passord kan du få det sendt til din kommunale e-post. Trykk "Glemt brukernavn/passord" og fyl instruksjonen.

Slik søkjer du

  • Opna aktuell utlysing; klikk på tittelen, og "Søk på stilling".
  • Alle felt med raud stjerne må fyllast ut for å få lagra opplysningane.

Oversikt over ledige stillingar

 

Tilkallingsvikar

Ynskjer du stå på liste over tilkallingsvikarar i helse og omsorg eller oppvekst? Fyll ut skjema her:
Tilkallingsvikar Voss herad

Me gjer merksam på at

  • Inaktivitet i meir enn 20 minuttar fører automatisk til utlogging. Søknadsprosessen bør difor fullførast.
  • Det er høve til å lime inn tekst i søknadsbilete frå andre program, til dømes Word
  • Opplysningar du registrerar inn på den søknaden vil verte liggjande i vår database slik at desse kan nyttast ved seinare høve.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller utfordring med utfyllinga, ta kontakt med oppførte under "Kontakter" i den stillinga du søkjer.