Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Evanger skule

Evanger skule

Visjon - Evanger skule ein god stad å læra og ein god stad å vera.

Evanger skule er ein barneskule som ligg 20 kilometer vest for Voss sentrum, og har omlag 40 elevar og 10 tilsette. Skulen er plassert i sentrum av Evanger, og utgjer eit møtepunkt på Evanger.

Skulen arbeider kontinuerleg i ein utviklingsprosess der skulemiljø er fokus, der skulen legg opp til ulike aktivitetar på tvers av klassetrinna. Mellom anna reiser heile skulen på symjing ein gong i veka og fellesansvar knytt til fadderordninga ved skulen. Skulen har eit utområde som byr på ulik aktivitet og leik. Samstundes nyter skulen godt av nærområdet og -miljø.

Satsingsområder i Vossaskulen

Vossaskulen arbeidar kontinuerlig med kvalitetsutvikling for å skapa gode tenester for brukarane våre.

Skulane i Voss herad arbeidar no med implementering av ny læreplan. Eit anna hovudsatsingsområde er digitalisering. Målsetjinga vår er at me innan 2021 skal ha 1:1-dekning med læringsbrett eller PC til alle elevar i Voss herad etter oppsett plan.

Evanger skule tilbyr leksehjelp for elevar på 2.-4.trinn.

 

Informasjon kring SFO

Kontakt

Jan Morten Høylo
Rektor
E-post
Telefon 417 04 935

Adresse

Knute Nelson gata 26

5707 Evanger

Telefon: 56521370/41704935

Telefon skulesekretær: 41704933 mellom kl 8.30 og kl 15.30

Telefon SFO: 99219204 - kl 7.30 - kl 8.00 og kl 13.40 - 16.15

Telefon helsesjukepleiar: 41206148

Epost: evanger.skule@voss.kommune.no

Opningstider

SFO
SFO
Før skuletid Etter skuletid
07:45 - 08.15 13:45 - 16.30