Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Palmafossen skule

Palmafossen skule

Visjon - Tryggleik, likeverd og læring.

Palmafossen skule er ein barneskule som ligg omlag 3 kilometer aust for sentrum, og har omlag 190 elevar og 30 tilsette. Skulen ligg like ved turløypene i Bømoen.

Gjennom eit skuleår vert ulike tilskipingar som aktivitetsdag og fagdagar arrangert i regi av elevråd, FAU og tilsette. Forutan Bømoen nyttar elevane ved skulen godt av kunstgrasbana og ny leikeplass som nyleg vart sett opp ved skulen.

 

Satsingsområder i Vossaskulen

Vossaskulen arbeidar kontinuerlig med kvalitetsutvikling for å skapa gode tenester for brukarane våre.

Skulane i Voss herad arbeidar no med implementering av ny læreplan. Eit anna hovudsatsingsområde er digitalisering. Målsetjinga vår er at me innan 2021 skal ha 1:1-dekning med læringsbrett eller PC til alle elevar i Voss herad etter oppsett plan.

Palmafossen skule tilbyr leksehjelp for elevar på 2.-4.trinn.

 

Informasjon kring SFO

Kontakt

Camilla Jakobsen
Rektor
E-post
Telefon 404 27 764

Adresse

Tjukkebygdvegen 29

5705 Voss 

Telefon: 56 51 47 35

Telefon SFO: 918 74 241

Epost: palmafossen.skule@voss.kommune.no

Opningstider

SFO
SFO
Før skuletid Etter skuletid
07:30 - 08.30 13:45 - 16.15