Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Skulestad skule

Skulestad skule

Visjon - Ein god plass å vera, ein god stad å læra.

Klikk for stort bilete Skulestad skule er ein barneskule som ligg omlag 3 kilometer nord for Voss sentrum, og har omlag 150 elevar og kring 25 tilsette. Skulen er plassert tett på naturlege omgjevnader, med fjella Lønahorgi og Hanguren, alpinanlegget Bavallen og Melsvatnet i nærleiken.

Skulen jobbar kontinuertleg for å ha ein skulekultur som fremjar læring, trivnad og likeverd. Ved å stimulera elevane sine sterke sider skapar ein nysgjerrigheit, lærelyst og aktivitet. Det er fokus på at elevane skal oppleve å ha forståing av kva dei skal lære og kva som vert forventa av dei, samt å gje attendemelding på arbeid og vegen vidare for auka måloppnåing. Skulestad skule har minimum 20 minutt tilrettelagt fysisk aktivitet kvar dag - som er både lærar- og elevstyrt.

 

 

Satsingsområder i Vossaskulen

Vossaskulen arbeidar kontinuerlig med kvalitetsutvikling for å skapa gode tenester for brukarane våre.

Skulane i Voss herad arbeidar no med implementering av ny læreplan. Eit anna hovudsatsingsområde er digitalisering. Målsetjinga vår er at me innan 2021 skal ha 1:1-dekning med læringsbrett eller PC til alle elevar i Voss herad etter oppsett plan.

 

Skulestad skule tilbyr leksehjelp for elevar på 2.-4.trinn

 

Informasjon kring SFO

Kontakt

Bjørg Henriette Gustavsen
Rektor
E-post
Telefon 917 00 179

Adresse

Strandavegen 334

5710 Skulestadmo

Telefon: 56 51 47 20

Telefon SFO: 918 68 011

Epost: skulestad.skule@voss.kommune.no

Opningstider

SFO
SFO
Før skuletid Etter skuletid
07:30 - 08.30 13:45 - 16.15