Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Vossestrand barne- og ungdomsskule

Vossestrand barne- og ungdomsskule

Visjon - Ein god stad å vera, ein god stad å læra.

Vossestrand barne- og ungdomsskule er ein kombinert barne- og ungdsomsskule, som ligg på Sundve, omlag 20 kilometer nordaust for Voss sentrum. Skulen har eit flott uteområde som er tilrettelagt for leik og aktivitet.

Skulen arbeider heile tida med kvalitetsutvikling for å kunne gje elevane våre eit godt læringsmiljø både fagleg og sosialt.

Vossestrand skule tilbyr leksehjelp til elevar i 2.-4. trinn.

Satsingsområder i Vossaskulen

Vossaskulen arbeidar kontinuerlig med kvalitetsutvikling for å skapa gode tenester for brukarane våre.

Skulane i Voss herad arbeidar no med implementering av ny læreplan. Eit anna hovudsatsingsområde er digitalisering. Målsetjinga vår er at me innan 2021 skal ha 1:1-dekning med læringsbrett eller PC til alle elevar i Voss herad etter oppsett plan.

 

 

 

Informasjon kring SFO

Kontakt

Kari Dregelid
Rektor
E-post
Telefon 915 54 845

Adresse

5736 Vossestrand

Telefon: 952 62 032

Telefon SFO: 469 07 404

Epost: vossestrand.skule@voss.herad.no

Opningstider

 

SFO
SFO
Før skuletid Etter skuletid
07:45 - 08.15 13:45 - 16.30