Covid-19

Koronatesting skjer kun på medisinsk indikasjon hjå fastlege eller legevakt. Gratis hurtigtest finn du i servicetorget på Tinghuset.

Oppdatert informasjon vil koma i veke 39.

Ting time:

APOTEK 1 VANGSGATA tlf. 565 30 440

VITUSAPOTEK VOSSEVANGEN tlf. 565 30 777

Kontakt Helsestasjonen for å avtale time til vaksinasjon av born under 16 år på tlf. 56 53 30 40

Samtykke frå føresette må føreligge ved vaksinasjon. Begge føresette skal samtykke digitalt eller fylle ut samtykkeskjema (PDF, 46 kB).

Les om tilrådingar og tilbod om koronavaksinasjon for born og unge på FHI sine nettsider

Nasjonale råd og retningsliner

Voss herad har sidan koronautbrotet i mars fylgd dei råd og retningsliner som kjem frå nasjonale helsestyresmakter. Det betyr at det ikkje er innført strengare retningsliner enn det som er skissert frå FHI og Helsedirektoratet.