Kontakt

Legekontor

Voss legekontor

Knutepunktet Voss
Gurid Almenningens plass 1
Telefon: 56 53 30 60 (08:30 - 15:00)

Vossevangen legesenter

Sverresplassen 4
Telefon: 56 53 30 90 (08 - 16)

Bygdelegane

Hardangervegen 6 
Telefon: 56 53 03 70