Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Fastlege

Fastlege

Voss herad tilbyr alle innbyggarar ein fastlege på eit av legekontorene i heradet.

Kven kan få tilbodet? 

Alle innbyggarar som treng fastlege 

Slik søkjer du om fastlege 

Val eller byte av fastlege gjer du på www.helsenorge.no 

Prisar 

Tenesta vert prisa etter statlege satsar

Lover og reglar 

Helse- og omsorgstenestelova  

Pasient- og brukerrettighetslova 

Fastlegeforskriften 

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 

Akuttmedisinforskriften 

Forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

Kontakt

Fastlegane på Voss

Kommunelegekontoret Voss 

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Tlf: 56 51 94 00
https://kommuneleganevoss.nefle.no/

Granvin legekontor

Hardangervegen 2579
5736 Granvin
Tlf: 56 52 40 25

Vossevangen legesenter 

Sverresplassen 4
5700 Voss 
Tlf: 56 53 30 90
http://vossevangenlegesenter.no/ 

Vossamed legesenter 

Vangsgata 22B 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 00 00

Vangstunet legesenter 

Vangsgata 27 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 03 70
https://helserespons.no/web/vangstunet/

Sæthre legekontor

Vangsgata 38
5700 Voss
Tlf.: 56 51 63 00