Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Pårørande

Pårørande

Pårørande utfører viktige omsorgsoppgåver, og er ein verdifull ressurs i omrorgsfellesskapet. Her finn du lenkjer og aktuell informasjon slik at du som pårørande enkelt skal finna kunnskap, stader å dela erfaringane dine, få hjelp eller berre ha nokon å prata med,

Om omsorgstenester i Voss herad

Oversikt over omsorgstenester i Voss herad

 

Nyttig lokal informasjon

Temakafè for kreftpasientar og pårørande på Voss

Treffpunkt - møteplass for born og unge på Voss

Voss frivilligsentral - Nabobeino

 

Ressurssider

Pårørendesenteret

Helsenorge

Helsedirektoratet - brosjyre om når ien av våre næraste døyr

Pasient- og brukarombodod

Er du råka av ein anna sitt rusproblem

Pårørande sine rettar - informasjon til pårørande av pasientar med psykiske lidingar og rusproblem

NAV

NAV

Grunnstønad og hjelpestønad

Sjukdom i familien

Hjelpemiddel

 

Barn som pårørande

Barnsbeste

Snakketøyet