Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Pårørande

Pårørande

Pårørande utfører viktige omsorgsoppgåver, og er ein verdifull ressurs i omrorgsfellesskapet. Her finn du lenkjer og aktuell informasjon slik at du som pårørande enkelt skal finna kunnskap, stader å dela erfaringane dine, få hjelp eller berre ha nokon å prata med.

Nyttig lokal informasjon

Temakafè for kreftpasientar og pårørande på Voss

Treffpunkt - møteplass for born og unge på Voss

Voss frivilligsentral

"Ung Pårørande" på Ungdomshuset

 

Ressurssider

Pårørendesenteret

Helsenorge - råd og tips til pårørande

Helsedirektoratet - når ein av våre næraste døyr

Pasient- og brukarombodet

Er du råka av ein anna sitt rusproblem

Pårørande sine rettar - informasjon til pårørande av pasientar med psykiske lidingar og rusproblem

 

NAV

NAV

Grunnstønad og hjelpestønad

Sjukdom i familien

Hjelpemiddel

 

Barn som pårørande

BarnsBeste

Snakketøyet

 

Kontakt

Koordinerande eining

Voss tinghus
Uttrågata 9
5705 Voss

Telefon: 565 213 00 / 04 (mån-fre 09-15)
E-post: tildelingskontor@voss.kommune.no 
Postadresse: 

Forvaltningskontoret
v/ Voss sjukeheim
Sjukehusvegen 15
5704 Voss