Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Psykisk helse

Psykisk helse

Har du psykiske vanskar eller lidingar vil kommunen kunna gje tilbod for å styrkja evna di til å meistra livet.

Kven kan få tilbodet? 

Dersom du har psykiske vanskar eller lidingar som er korte, forbigåande (som kan oppstå i samband med kriser) eller langvarige og kroniske.  

Kva kan du få hjelp til? 

Hjelp til å styrkja evna di til å meistra livet. Dette kan vera å få hjelp til å finna sosiale aktivitetar, råd og rettleiing til deg og/eller dine pårørande, samtalegrupper osv. 

Søknadsprosessen


Lover:

Dette er ei lovpålagd teneste.

Sjå blant anna helse- og omsorgstjenesteloven §3-2.

Retningslinjer:

Forskrifter:

Kontakt

Rus og psykiatri

Uttrågata 36
3. etasje
5705 Voss

Telefon: 

480 14 570