Distriktsmusikarane

Distriktsmusikarane på Voss  består av Øystein Haga (fløyte), Helga Hjetland (fiolin), Kato Flem (piano) og Carmen Hermosilla Boveda (Cello)

Distriktsmusikarane er knytt til Voss kulturskule, og gjev konsertar i heile distriktet gjennom Rikskonsertane, Orkesteret fossegrimen og Den kulturelle skulesekken, så vel som eigne produksjonar.

 

Øystein Haga (fløyte) er tilsett som distriktsmusikar på Voss. Han har studert ved Bergen Musikkonservatorium og Conservatoire Berlioz i Paris, i tillegg til private studiar med Alain Marion. Han var solofløytist i Divisjonsmusikken i Bergen 1993 – 1997, og har elles jobba som frilansmusikar i heile Hordaland, mellom anna med Bergen Filharmoniske Orkester og Opera Bergen. 

Helga Hjetland (fiolin) kjem frå Gjøvik og har studert med Frantisek Veselka ved Universitetet i Stavanger og Marta Libalová ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, Danmark.  

Ho er no tilsett som distriktsmusikar på Voss, der ho underviser på fiolin i kulturskulen og er konsertmeister i orkesteret Fossegrimen. Ho jobbar også frilans i Bergen og omegn i ulike samanhengar, som samansette ensembler og i studio, og spelar dessutan hardingfele. 

Kato Flem (piano) er fødd i Ålesund og er fast tilsett distriktsmusikar frå 2018. Han studerte med Jan Hovden ved Griegakademiet der han tok mastergraden i klassisk utøvande piano i 2014. Han er ein svært ettertrakta akkompagnatør og kammermusikar. 

Carmen Boveda Hermosilla (cello) er spansk. Ho starta på utanninga si i Spania, men flytta etter kvart til Noreg og fullførde masterutdanninga si i utøvande musikk ved UiB i 2018.
Ho har vore cellist mellom anna i Bergen Unge kammerorkester, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og i ensembelet BIT 20. Ho har medverka i fleire plateinnspelingar og er ein ettertrakta freelans-cellist i tillegg til å vera ein mykje brukt instruktør. Frå 2016 er ho orkesteret Fossegrimen sin faste solocellist.

  

Kontakt

Øystein Haga
Kulturskulelærar og distriktsmusikar
E-post
Telefon 97 58 59 16