Friplass i Voss kulturskule

Det er mogeleg å søkja om friplass i Voss kulturskule. Fristen for dette er samstundes med vanleg søknadsfrist som er 25. mai.

Kulturskulen i Voss herad disponerer 20 friplassar til fordeling blant kulturskuleelevane.

Retningslinjer for friplassar ved Voss kulturskule:

10 elevplassar i Voss kulturskule får 100 % avslag for eit skuleår.

  1. Elevane søkjer om friplass samstundes med vanleg søknadsfrist som er 25. mai
  2. Friplassar kan bli gjeve om hustanden si samla inntekt er under 450 000 (4,5 G) per år.
  3. Plassane vert prioritert etter husstanden sin storleik (tal barn) og samla inntekt. Lågast inntekt og høgste tal barn har høgast prioritert.
  4. Det kan søkjast om friplass for eit skuleår om gongen. Det gjeld for eit elevtilbod per barn.

 

Les om fagtilboda og meld deg på her: fagtilbod og påmelding Voss kulturskule