Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Nytilknyting og omlegging av vatn og avløp

Nytilknyting og omlegging av vatn og avløp

Både endring og tilknytning av vatn og avløp mot kommunalt anlegg er søknadspliktig. Søknaden skal sendast av autorisert røyrleggjar.

Endring og nytilknytning av vass- og avløp er søknadspliktig, og skal utførast av autorisert røyrleggjar. Ansvarleg røyrleggjar har ansvar for å søkje og ferdigmelde sanitærinstallasjon knytt mot kommunalt vass- og avløpsnett.

Skjema for søknad og ferdigmelding på sanitærabonnement vart revidert 25.02.2020 og ligg under:
Søknad om sanitærabonnement (PDF, 191 kB)
Ferdigmelding sanitærabonnement (PDF, 141 kB)

Utfylt skjema sendast til postmottak@voss.herad.no

Søknadsprosessen for sanitæranlegg er gitt i dokument "Veileder til skjema for søknad og ferdigmelding på sanitæranlegg" under. Her ligg og info om kva som skal følgje med i søknad og ferdigmelding på sanitæranlegg.
Rettlaiar til skjema for søknad og ferdigmelding på sanitæranlegg (PDF, 157 kB)

Krav til innmåling av vass- og avløpsanlegg.
Innmålingsinstruks (PDF, 210 kB)

MERK: Då det nye arkivsystemet vil Voss herad ikkje taklar .KOF-filer ber me om at ferdigmeldingar med denne typen filer sendast via e-post even.molland@voss.kommune.no

Meir informasjon om tilknytning finn du i Forskrift om vass- og avløpsgebyr (PDF, 297 kB)Administrative_bestemmelser_2017 (PDF, 402 kB)og http://va-norm.no/voss/?l=nn.

Kontakt

Avdeling for vatn og avløp
E-post
Telefon 56 51 94 00

Vakttelefon utanom arbeidstid: 95 26 20 60.