Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Det er Voss Herad sin brøyteinstruks (PDF, 110 kB) som styrer korleis kommunale vegar, fortau og sykkelvegar skal ryddast for snø og strøast.

Brøyteinstruksen er vedteken av heradsstyret.

Det offentlege kommunale vegnettet skal normalt ryddast for snø slik at normalt godt utrusta køyretøy kan ferdast sikkert der dei måtte ha trong for det. Ved vanskelege vêrtilhøve, særleg ved skifte til mildvêr, kan det likevel førekomme vanskelege køyretilhøve og avvik. Som sjåfør vil du alltid vera ansvarleg for at køyretøyet har tilstrekkeleg veigrep etter forholda.

Vinterstid er det viktig å unngå parkering langs kommunale vegar som kan vera til hinder for brøyting og strøing av vegnettet. 

Dei kommunale vegane er delt inn i 29 brøyteroder. Driftsavdelinga til Voss herad drifter 2 av rodene, medan innleigde entreprenørar driftar resten. 

Brøyting i Voss sentrum vert delt mellom Statens Vegvesen, Fylkeskommunen, Voss Herad og private grunneigarar. Klikk for stort bilete