Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kommunale vegar

Kommunale vegar

Drift av kommunale vegar skal sikra brukarane framkomeleg og trygg ferdsel – både for motorisert trafikk og mjuke trafikantar.

Det kommunale vegnettet utgjer mellom anna

• Om lag 310 km vegar av ulik standard
• Over seks km gang- og sykkelvegar.
• Meir enn 100 bruer med spennvidder opp til 100 m.
• Fleire tunellar

Avdelinga har òg ansvar for flaumsikringstiltak.

Me er avhengige av meldingar frå publikum og prioriterer utbetringstiltak så godt me kan innafor budsjettrammene.

Sjå dei kommunale vegane på Vossakart

Kontakt

Avdeling for kommunal veg
E-post
Telefon 56 51 94 00

 

Vakttelefon utanom arbeidstid: 952 62 060.