Frivilligpolitikk Voss herad 2024-2036

Frivilligpolitikk i Voss herad 2024-2036 vart vedteke i Voss heradsstyre den 13.juni 2024.

Det skal opplevast meiningsfullt å driva frivillig arbeid og då må samspelet med heradet vera enkelt, gjennomsiktig og oversikteleg.

Frivilligpolitikken 2024-2036 har fire strategiske satsingsområde som er fastlagt med utgangspunkt i dagens utfordringsbilete og i samarbeid med lagslivet. Kvart satsingsområde er utforma med mål og tiltak. 

Saman med handlingsplan skal Frivilligpolitikken bidra til at me i fellesskap styrkar samskapinga slik at me får eit raust og inkluderande samfunn. 

Satsningsområde:
     1. samspel
     2. ressursar
     3. møteplassar
     4. frivillig i framtida

 

Frivilligpolitikk voss herad 2024-2036 (PDF, 2 MB)

Handlingsplan 2024-2028 (PDF, 61 kB)

Kontakt

Kristina Finne
E-post
Telefon 91 14 26 33