Leige av rom i skulane skuleåret 2024-2025

Lag og organisasjonar som ynskjer å leiga gymnastikksalar og andre rom i skulane komande skuleår, må senda søknad direkte til den einskilde skule innan 31.mai 2024. Einskildmøte og arrangement kan ein søkja om seinare.

For leige på Vangen skule og Voss ungdomsskule er det i år felles søknadsskjema med Voss idrettshall, Vossabadet, Voss gymnas og Voss vidaregåande skule:

 søknadskjema for tid i idrettshall/gymsal for skuleåret 2024/25 - Voss herad