Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

PP-tenesta

PP-tenesta

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er kommunen sin rådgjevande og sakkunnige instans for barn og ungdom som har utfordringar i oppvekst- og opplæringssituasjonen. PPT hjelper til med å leggja tilhøva best mogeleg tilrette for elevar, barn og vaksne.

Tilsette ved PPT har teieplikt.

Alle hjelp av PPT er gratis.

PP-tenesta vurderer behov for:

- Spesialpedagogisk hjelp for barn i førskulealder

- Spesialundervising for elevar i grunnskulen

- Vaksenopplæring på grunnskulen sitt område.

 

PPT

Adresse

Miltzowgate 2

5700 Voss

Telefon: 56 51 47 80

Epost: post.ppt@voss.kommune.no