Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Spesialpedagogisk hjelp - Lov om barnehagar § 31

Spesialpedagogisk hjelp - Lov om barnehagar § 31

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom dei har særlige behov for det. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gje barn tidleg hjelp og støtte i utvikling og læring av til dømes språklege og sosiale ferdigheiter.